hlava
SERVIS PRONÁJEM PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A DRÁHY     KARIÉRA O NÁS KONTAKTY
 
doprava
 

PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A DRÁHY

LOKOTRANS SERVIS s.r.o. jako dopravce provozuje drážní dopravu v České republice a na Slovensku na základě licence k provozování drážní dopravy vydané Drážním úřadem, evidenční číslo L/2013/1677 z 8. března 2013.

V návaznosti na licenci jsme držiteli:
a) Osvědčení dopravce (vydaného Drážním úřadem v Praze, evidenční číslo CZ1120180008),
b) Bezpečnostního osvědčení (vydaného Dopravním úřadem v Bratislavě, evidenční číslo SK1220180009).

Licence a osvědčení dopravce nám umožňují provozovat nepravidelnou drážní dopravu za účelem veřejné a neveřejné přepravy věcí, a to včetně nebezpečných věcí.

Pro provozování drážní dopravy na vlečkách máme platnou licenci vydanou Drážním úřadem Praha, evidenční číslo L/2013/1678 ze 14. března 2013 a následně máme uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy s provozovateli příslušných vleček.

Vlečka LOKOTRANS SERVIS SLATINA je vlečkou veřejně nepřístupnou.